خرید ویلا در نور نعمت آباد

خرید ویلا فلت نما مدرن نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش فوری ویلا باغ شمال سند دار پلاک 1 جنگل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ340 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ مدرن با جکوزی قطعه 1 جنگل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ مبله کامل در منطقه جنگلی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شهرکی شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا روستایی تا 300 میلیون

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ480 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا135 متر
 • موقعیتجنگلی
480,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا کاخ نما رومی در شمال

 • متــــراژ380 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال تریبلکس با روف گاردن

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ160 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا75 متر
 • موقعیتجنگلی
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ 500متری جنگلی

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال باغ استخر دار در منطقه جنگلی

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ290 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید زمین شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
0 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا دوبلکس در نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا چمستان تریبلکس جنگلی اقساطی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور