حدود قیمت: از به

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

دوبلکس نما رومی نور اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
۳۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

۳۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
160,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا دوبلکس نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش