خرید ویلا در نور رویان

ویلاباغ پلاک 1جنگل سندار

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ شمال استخردار پلاک 1 جنگل

 • متــــراژ420 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال استخردار چسبیده به جنگل

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاباغ شمال استخردار فول مبله

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا رویایی در برندترین منطقه جنگلی نور

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی تا 300 میلیون

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال جنگلی مبله کامل

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن جنگلی

 • متــــراژ230 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس جنگلی استخردار

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت جنگلی مدرن

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ساحلی شمال

 • متــــراژ320 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتساحلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا درمنطقه ونوش

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا باغ مدرن در رویان

 • متــــراژ۸۰۰ متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا باغ مدرن دوبلکس در نور

 • متــــراژ650 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی در رویان

 • متــــراژ360 متر
 • شهرنور رویان
 • زیر بنـــا185 متر
 • موقعیت
600,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور