خرید ویلا در نور جاده جنگلی چمستان بهدشت

فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ110 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان بهدشت
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ175 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان بهدشت
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
140,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

 • متــــراژ205 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان بهدشت
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان بهدشت
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان بهدشت
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
100,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ100 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان بهدشت
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
170,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ140 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان بهدشت
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور

خرید ویلا چمستان نما رومی

 • متــــراژ150 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان بهدشت
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش همکف ویلا چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرنور جاده جنگلی چمستان بهدشت
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
190,000,000 تومان /
تماس با مشاور