مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

9 ماه پیش

360,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

بهداد

10 ماه پیش

95,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

10 ماه پیش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

بهداد

11 ماه پیش

100,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

11 ماه پیش