حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
360,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا استخردار چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

360,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

95,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

6 ماه پیش