حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
1,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا مدرن چمستان

نوده، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

قربانلو

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا باغ جنگلی

نوده، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

قربانلو

2 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

2 ماه پیش