مقایسه املاک

4,200,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

4,200,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 202

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

800,000,000تومان/زیر قیمت

خواب: 3متر مربع: 202

ویلا

1 سال پیش