حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش فوری
4,200,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست
خرید و فروشفروش فوری

ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

ملکار، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

3 هفته پیش

4,200,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
800,000,000تومان/زیر قیمت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

ملکار، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 202

ویلا

گلزاده

4 هفته پیش

800,000,000تومان/زیر قیمت

تخت: 3متر مربع: 202

ویلا

4 هفته پیش