حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
4,200,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

ملکار، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

2 ماه پیش

4,200,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان/زیر قیمت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

ملکار، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 202

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

800,000,000تومان/زیر قیمت

تخت: 3متر مربع: 202

ویلا

3 ماه پیش