خرید ویلا در محمود آباد

ویلا فلت مدرن استخر دار محمودآباد

 • متــــراژ330 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن استخر دار منطقه محمودآباد

 • متــــراژ330 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتشهری
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس نماسنگ در شمال

 • متــــراژ۳۴۰ متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا۲۴۰ متر
 • موقعیتساحلی
3,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا لوکس ساحلی مازندران

 • متــــراژ280 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتساحلی
280,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ510 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا ساحلی محموداباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتساحلی
800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتساحلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
430,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1271 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / تحویل کلید
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا شمال

 • متــــراژ160 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور