حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
315,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

315,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

7 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

7 ماه پیش