مقایسه املاک

315,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

1 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

1 سال پیش

300,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 280

ویلا

1 سال پیش