خرید ویلا در محدوده نور جنگلی

ویلا تریبلکس هوشمند فول فرنیش

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس هوشمند در نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال سنددار نما سنگ مرمر

 • متــــراژ370 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا245 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

نوساز جنگلی با دید دریاچه

 • متــــراژ330 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا اقساطی در نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال شهرکی در چمستان

 • متــــراژ700 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن جنگلی

 • متــــراژ280 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای مدرن جنگلی

 • متــــراژ290 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال سرسبز جنگلی سنددار

 • متــــراژ500 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا در شمال اقساطی ویو جنگلی

 • متــــراژ260 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ340 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ150 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
315,000,000 تومان /
تماس با مشاور

فروش ویلا نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان /
تماس با مشاور