خرید ویلا در محدوده سیسنگان

خرید ویلا ارزان در منطقه سیسنگان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس استخر دار نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ساحلی نوشهر

 • متــــراژ1550 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتساحلی
18,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

 • متــــراژ730 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس ساحلی

 • متــــراژ380 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس شهرکی سیسنگان

 • متــــراژ1200 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شهرکی سنددار

 • متــــراژ550 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,250,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس مدرن شهرک جنگلی سیسنگان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار سیسنگان شهرکی

 • متــــراژ450 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا282 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا نوشهر سنددار

 • متــــراژ375 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس شهرکی سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ260 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ500 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ساحلی در مازندران

 • متــــراژ285 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ دوبلکس جنگلی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرگی در سیسنگان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال نوشهر به سیسنگان

 • متــــراژ850 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای لاکچری اقساطی شمال ایران

 • متــــراژ430 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتساحلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس مدرن شهرکی جنگلی

 • متــــراژ6600000000 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
تماس با مشاور

ویلا در شمال شهرکی با نگهبانی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار شهرکی در شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیت
1,900,000,000 تومان / نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست
تماس با مشاور