خرید ویلا در مازندران

خرید ویلا نما سنگ جنگلی استخردار

 • متــــراژ450 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت رویان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش زمین رویان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ340 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای جنگلی در شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی جنگلی

 • متــــراژ320 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ساحلی شمال

 • متــــراژ320 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتساحلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ428 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال رویان متریال اقساطی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا

 • متــــراژ220 متر
 • شهرمازندران
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
650,000,000 تومان / کلید تحویل
تماس با مشاور