مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 290

ویلا

قربانلو

1 سال پیش

1,300,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 290

ویلا

1 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

قربانلو

1 سال پیش

1,650,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 174

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

650,000,000تومان/زیر قیمت

خواب: 3متر مربع: 174

ویلا

1 سال پیش