حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اقساطی نوشهر

لتینگان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 290

ویلا

قربانلو

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 290

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی نوشهر

لتینگان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

قربانلو

2 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/زیر قیمت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان قیمت در شمال

لتینگان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 174

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

650,000,000تومان/زیر قیمت

تخت: 3متر مربع: 174

ویلا

3 ماه پیش