حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا ایزدشهر

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا نور سعادت آباد

نور سنگتاب

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

8 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

8 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

نور جاده جنگلی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

8 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

8 ماه پیش