خرید ویلا در رویان چلندر

خرید ویلا 300 متری نما مدرن چلندر

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان چلندر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال در چلندر

 • متــــراژ375 متر
 • شهررویان چلندر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال نما مدرن در منطقه جنگلی

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان چلندر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شهرکی ساحلی

 • متــــراژ550 متر
 • شهررویان چلندر
 • زیر بنـــا357 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهررویان چلندر
 • زیر بنـــا390 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا در رویان

 • متــــراژ1200 متر
 • شهررویان چلندر
 • زیر بنـــا1300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ360 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا در رویان

 • متــــراژ240 متر
 • شهررویان چلندر
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ600 متر
 • شهررویان چلندر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا رویان جنگلی

 • متــــراژ210 متر
 • شهررویان چلندر
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان /
تماس با مشاور