حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

6 ماه پیش