خرید ویلا در روستاي بهدشت

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ180 متر
 • شهرروستاي بهدشت
 • زیر بنـــا85 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

فروش ویلا در نور

 • متــــراژ230 متر
 • شهرروستاي بهدشت
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
540,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا چمستان جنگلی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرروستاي بهدشت
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / پیش پرداخت کلید تحویل
تماس با مشاور

ویلا نور

 • متــــراژ380 متر
 • شهرروستاي بهدشت
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیت
تماس با مشاور

خرید ویلا در نور جنگلی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرروستاي بهدشت
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
395,000,000 تومان / کلا
تماس با مشاور