حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش فوری
4,500,000,000تومان/زیر قیمت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا فروشی در شمال

چلك، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 470

ویلا

گلزاده

4 هفته پیش

4,500,000,000تومان/زیر قیمت

تخت: 5متر مربع: 470

ویلا

4 هفته پیش