حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
4,500,000,000تومان/زیر قیمت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا فروشی در شمال

چلك، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 470

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

4,500,000,000تومان/زیر قیمت

تخت: 5متر مربع: 470

ویلا

3 ماه پیش