حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلیدتحویل 
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

شایگان

2 ماه پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل 

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلیدتحویل 
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

شایگان

2 ماه پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل 

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

نعمت آباد، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

شایگان

2 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش