مقایسه املاک

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 330

ویلا

خانم راد

1 هفته پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 330

ویلا

1 هفته پیش

210,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم راد

5 ماه پیش

210,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

850,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 370

ویلا

خانم راد

6 ماه پیش

850,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 370

ویلا

6 ماه پیش

750,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

ویلا

خانم راد

7 ماه پیش

750,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

ویلا

7 ماه پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل 
350,000,000تومان/کلیدتحویل 

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

1 سال پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل 

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

شایگان

1 سال پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل 

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

1 سال پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در رویان

نعمت آباد، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

شایگان

1 سال پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش