حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

تاشکوه علیا، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش