خرید ویلا در بنجکول

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهربنجکول
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
4,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا نوساز شمال

 • متــــراژ530 متر
 • شهربنجکول
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا نوساز رویان

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهربنجکول
 • زیر بنـــا۲۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلادر رویان

 • متــــراژ380 متر
 • شهربنجکول
 • زیر بنـــا520 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور