خرید ویلا در ایزد شهر

ویلا نما مدرن استخر دار ایزدشهر

 • متــــراژ320 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

دوبلکس 350 متری سنددار مدرن

 • متــــراژ350 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
4,250,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

تریبلکس سنددار 270 متری شهرکی

 • متــــراژ230 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,150,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت مدرن جاده دريا

 • متــــراژ400 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نما رومي در منطقه جنگلي ایزدشهر

 • متــــراژ250 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

تریبلکس جنگلی نما مدرن

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا۲۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغی فلت داخل مجتمع

 • متــــراژ250 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس ایزدشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس مدرن ایزدشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ اکازیون استخردار در نور

 • متــــراژ1500 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال دوبلکس

 • متــــراژ318 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ایزدشهر ۷۵۰ میلیون

 • متــــراژ250 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ700 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیتساحلی
17,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ۳۵۸ متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خریدویلا نما مدرن 420متری استخر دار در منطقه جنگلی

 • متــــراژ420 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ650 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا در شمال

 • متــــراژ440 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیت
2,950,000,000 تومان / قیمت کل
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرایزد شهر
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
370,000,000 تومان / قیمت کل
تماس با مشاور