حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

امیراباد، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

ارغوان

2 ماه پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

امیراباد، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

2 ماه پیش

220,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش