حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
93,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

1 روز پیش

93,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

3 روز پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
143,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا باغ مرکبات

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

143,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
143,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا مستقل

انارور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

143,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک برند شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلاباغ فلت

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

6 روز پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی تریبلکس ساحلی

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 192

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 192

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نقد و اقساط

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
36,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نقد و اقساط

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

36,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
36,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

36,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
96,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

96,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

110,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قیمت ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

370,000,000تومان/کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش