حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویژه ۴ دستگاه ویلا شهرکی با شرایط ویژه

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

130,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
93,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

1 روز پیش

93,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در نخ شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

3 روز پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

3 روز پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
143,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا باغ مرکبات

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

143,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۴۰ متری در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
143,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا مستقل

انارور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

143,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در ملکار

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی ارزان ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری مستقل جنگلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش