حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
143,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا باغ مرکبات

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

143,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۴۰ متری در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

48,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نقد و اقساط

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا سند دار شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
36,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نقد و اقساط

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

36,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
36,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

36,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش