حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

3 هفته پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
38,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

38,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

3 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

رهن و اجاره
1,200,000تومان
رهن و اجاره

اجاره ویلا باغ چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

1,200,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نمارومی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

126,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
30,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی فلت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

30,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
75,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دوبلکس چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 159

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

75,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 159

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ۶ دستگاه ویلا شهرکی اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

55,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۲۷۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

45,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا دوبلکس ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

76,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نما رومی لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

100,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
46,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نیم پیلوت اکازیون

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

46,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

56,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
توافقی
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 124

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

توافقی

تخت: 3متر مربع: 124

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

110,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

50,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
88,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نمارومی جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

88,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

53,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش