حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
46,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

46,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

60,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا باغ ۶۰۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

60,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
75,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید اقساطی ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

75,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلاچمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
85,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان زیر قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 190

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

85,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

کاخ ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: ۲متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

خوابگاه: ۲متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش