مقایسه املاک

1,200,000,000تومان/توافقی

خرید ویلا شمال

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

خانم سعیدی

5 ماه پیش

1,200,000,000تومان/توافقی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

700,000,000تومان/توافقی

خرید ویلا شمال

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 400

خانم سعیدی

5 ماه پیش

700,000,000تومان/توافقی

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 400

5 ماه پیش

خرید ویلا در نور شهرکی

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم یزدانی

5 ماه پیش

550,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

1,000,000,000تومان/توافقی

خرید ویلا شمال

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

خانم سعیدی

5 ماه پیش

1,000,000,000تومان/توافقی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید ویلا در چمستان شهرکی

Chamestan, ناتل رستاق, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 250

ویلا

خانم یزدانی

5 ماه پیش

430,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

1,500,000,000تومان/توافقی

خرید ویلا شمال

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

خانم سعیدی

5 ماه پیش

1,500,000,000تومان/توافقی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

800,000,000تومان/توافقی

خرید ویلا شمال

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم سعیدی

5 ماه پیش

800,000,000تومان/توافقی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

2,200,000,000تومان/توافقی

خرید ویلا شمال

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

خانم سعیدی

5 ماه پیش

2,200,000,000تومان/توافقی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

800,000,000تومان/توافقی

خرید ویلا شمال

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم سعیدی

5 ماه پیش

800,000,000تومان/توافقی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش