مقایسه املاک

5,500,000,000تومان/قیمت کل

ویلا جنگلی رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 980

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

5,500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 980

ویلا

3 ماه پیش

3,300,000,000تومان/قیمت کل

ویلا شهرکی رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 392

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

3,300,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 392

ویلا

3 ماه پیش

950,000,000تومان/قیمت کل

ویلا فلت رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 286

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

950,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 286

ویلا

3 ماه پیش

4,400,000,000تومان/اقساطی

ویلا استخر دار رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 424

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

4,400,000,000تومان/اقساطی

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 424

ویلا

3 ماه پیش

1,100,000,000تومان/قیمت کل

ویلا فروشی رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 230

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

1,100,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

2,300,000,000تومان/قیمت کل

ویلا سند دار رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

2,300,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان/اقساطی

ویلا استخر دار رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 320

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان/اقساطی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 320

ویلا

3 ماه پیش

خرید ویلا در چمستان نوساز

Chamestan, ناتل رستاق, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

خانم یزدانی

3 ماه پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

3,300,000,000تومان/اقساطی

ویلا استخر دار محدوده نور

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 2متر مربع: 1000

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

3,300,000,000تومان/اقساطی

خواب: 4حمام: 2متر مربع: 1000

ویلا

3 ماه پیش