مقایسه املاک

2,800,000,000تومان/اقساطی

ویلا روف گاردن نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 450

ویلا

خانم آذری

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان/اقساطی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان/اقساطی

ویلا شهرکی نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 600

ویلا

خانم آذری

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان/اقساطی

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

ویلا جنگلی نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 370

ویلا

خانم آذری

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 370

ویلا

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان/قیمت کل

ویلا استخر دار نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

خانم آذری

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

ویلا محدوده نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 240

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

6,500,000,000تومان/توافقی

ویلا شهرکی نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 800

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

6,500,000,000تومان/توافقی

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 800

ویلا

3 ماه پیش

5,800,000,000تومان/قیمت کل

ویلا ساحلی نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 500

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

5,800,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

6,000,000,000تومان/اقساط

ویلا استخر دار سیسنگان

سیسنگان, بند پی, نجارده, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 600

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

6,000,000,000تومان/اقساط

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 600

ویلا

3 ماه پیش

14,000,000,000تومان/اقساطی

ویلا استخر دار نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 1000

ویلا

خانم آذری

3 ماه پیش

14,000,000,000تومان/اقساطی

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 1000

ویلا

3 ماه پیش