مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 210

ویلا

کوزه گر

7 ماه پیش

440,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 210

ویلا

7 ماه پیش

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

کوزه گر

9 ماه پیش

2,200,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

9 ماه پیش

370,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

9 ماه پیش