مقایسه املاک

1,000,000,000تومان/کلید تحویل
43 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

Mina

1 ساعت پیش

1,000,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

1 ساعت پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل
64 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

Mina

1 ساعت پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

1 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/تحویل کلید
69 1 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 3650

ویلا

Mina

1 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/تحویل کلید

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 3650

ویلا

1 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت
58 385x258 - ویلا شمال

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 320

ویلا

Mina

1 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 320

ویلا

1 ساعت پیش

350,000,000تومان/قیمت کل
63 385x258 - ویلا شمال

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 200

ویلا

Mina

1 ساعت پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 200

ویلا

1 ساعت پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل
79 385x258 - ویلا شمال

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 950

ویلا

Mina

1 ساعت پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 950

ویلا

1 ساعت پیش

1,500,000,000تومان/تحویل کلید
25 1 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 440

ویلا

Mina

12 ساعت پیش

1,500,000,000تومان/تحویل کلید

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 440

ویلا

12 ساعت پیش

700,000,000تومان/کلید تحویل
WhatsApp Image 2019 10 13 at 1.20.14 AM 385x258 - خرید ویلا در رویان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 346

عباس زاده

12 ساعت پیش

700,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 346

12 ساعت پیش

7,000,000,000تومان
photo 2019 09 30 14 27 22 1 385x258 - خرید ویلا

متر مربع: 1400

ویلا

مهندس بردیا

1 روز پیش

7,000,000,000تومان

متر مربع: 1400

ویلا

1 روز پیش