مقایسه املاک

خرید ویلا در چمستان نوساز

چمستان, ناتل رستاق, بخش چمستان, شهرستان نور, استان مازندران‎, ایران

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 230

ویلا

خانم یزدانی

4 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان, ناتل رستاق, بخش چمستان, شهرستان نور, استان مازندران‎, ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 230

ویلا

خانم یزدانی

4 ماه پیش

410,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان, ناتل رستاق, بخش چمستان, شهرستان نور, استان مازندران‎, ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 230

ویلا

خانم یزدانی

4 ماه پیش

380,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خریدویلا در چمستان سنددار

چمستان, ناتل رستاق, بخش چمستان, شهرستان نور, استان مازندران‎, ایران

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 240

ویلا

خانم یزدانی

4 ماه پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان, ناتل رستاق, بخش چمستان, شهرستان نور, استان مازندران‎, ایران

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم یزدانی

4 ماه پیش

850,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید ویلا در رویان ساحلی

رویان, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران‎, ایران

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

خانم یزدانی

4 ماه پیش

6,700,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید ویلا در رویان شهرکی

رویان, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران‎, ایران

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 450

ویلا

خانم یزدانی

4 ماه پیش

6,500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

خرید ویلا در چمستان شهرکی

چمستان, ناتل رستاق, بخش چمستان, شهرستان نور, استان مازندران‎, ایران

خواب: ۳سرویس: ۱متر مربع: 270

ویلا

خانم یزدانی

4 ماه پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

خواب: ۳سرویس: ۱متر مربع: 270

ویلا

4 ماه پیش

خرید ویلا در رویان جنگلی

رویان, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران‎, ایران

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 240

ویلا

خانم یزدانی

4 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش