مقایسه املاک

260,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

420,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

1 سال پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش