حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان جنگلی

روستاي بهدشت، استان مازندران چمستان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
۳۸۵۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش

ویلا نور

روستاي بهدشت، استان مرکزی، ایران

تخت: 3متر مربع: 380

ویلا

sahar

8 ماه پیش

۳۸۵۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 380

ویلا

8 ماه پیش