مقایسه املاک

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

380,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

780,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

380,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم نیازی

6 ماه پیش

720,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

خانم نیازی

6 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

خانم نیازی

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

6 ماه پیش

950,000,000تومان/اقساط
464020470 102096 385x258 - ویلا دوبلکس با روف گاردن

خواب: ۴

ویلا

خانم راد

6 ماه پیش

950,000,000تومان/اقساط

خواب: ۴

ویلا

6 ماه پیش