حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا مدرن سیسنگان

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا سیسنگان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا کوهپایه ای سیسنگان

مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش