مقایسه املاک

خواب: 4متر مربع: 500

ویلا

گلزاده

2 ماه پیش

2,100,000,000تومان/تومان

خواب: 4متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

6 ماه پیش

700,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

6 ماه پیش

1,500,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

6 ماه پیش

خرید ویلا کوهپایه ای سیسنگان

مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

خواب: 4متر مربع: 420

ویلا

abolfazl7

7 ماه پیش

1,200,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 420

ویلا

7 ماه پیش