مقایسه املاک

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 230

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

500,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

abolfazl7

5 ماه پیش

500,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

abolfazl7

5 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

سحر شریفی

5 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

سحر شریفی

5 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

سحر شریفی

5 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

abolfazl7

6 ماه پیش

250,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

6 ماه پیش