حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی نور

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس رویان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا دوبلکس نور

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/15000000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس نور

مازندران شهر نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

500,000,000تومان/15000000

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان/200000000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس چمستان

نور، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

650,000,000تومان/200000000

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش