مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

abolfazl7

7 ماه پیش

350,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

7 ماه پیش