حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

abolfazl7

5 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش