حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
190,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان جنگلی

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

abolfazl7

9 ماه پیش

190,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/200000000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور اقساطی

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

abolfazl7

9 ماه پیش

450,000,000تومان/200000000

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

9 ماه پیش