مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 350

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل
photo5943027817950327081 385x258 - خرید ویلا نور

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

5 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

abolfazl7

6 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

متر مربع: 180

ویلا

abolfazl7

7 ماه پیش

600,000,000تومان

متر مربع: 180

ویلا

7 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

11 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش