مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

ابوالفضل کیا

9 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 350

ویلا

ابوالفضل کیا

9 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 350

ویلا

9 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

ابوالفضل کیا

10 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

ابوالفضل کیا

11 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

ابوالفضل کیا

1 سال پیش

800,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

1 سال پیش

متر مربع: 180

ویلا

ابوالفضل کیا

1 سال پیش

600,000,000تومان

متر مربع: 180

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

ابوالفضل کیا

1 سال پیش

400,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش