مقایسه املاک

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

ابوالفضل کیا

8 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

8 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

ابوالفضل کیا

8 ماه پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

8 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

ابوالفضل کیا

8 ماه پیش

3,300,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

8 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

ابوالفضل کیا

10 ماه پیش

1,800,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

ابوالفضل کیا

1 سال پیش

800,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

1 سال پیش