حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

3,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا دوبلکس رویان

رویان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

abolfazl7

9 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

9 ماه پیش