مقایسه املاک

350,000,000تومان/کلیدتحویل 
IMG 3432 385x258 - خرید ویلا چمستان
350,000,000تومان/کلیدتحویل 

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

9 ماه پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل 
GMXY5952 385x258 - خرید ویلا چمستان

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

شایگان

9 ماه پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل 

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

9 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2018 08 18 01 29 08 385x258 - خرید ویلا چمستان

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

شایگان

9 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

9 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2018 08 18 01 28 34 385x258 - خرید ویلا چمستان

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

شایگان

9 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

420,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2018 11 17 03 30 35 385x258 - خرید ویلا چمستان

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

شایگان

9 ماه پیش

420,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20190523 WA0042 385x258 - ویلا چمستان

ویلا چمستان

استان تهران، خیابان ویلا دشت، ایران

خواب: 3متر مربع: 270

ویلا

خانم شاملو

9 ماه پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 270

ویلا

9 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
1382t 1 385x258 - ویلا چمستان اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

9 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2018 07 22 03 47 50 385x258 - خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

نعمت آباد، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

شایگان

9 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

9 ماه پیش