حدود قیمت: از به

خرید و فروش
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

Mobina

1 روز پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mobina

1 روز پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

آپادانا، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mobina

1 روز پیش

420,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان

استان تهران، خیابان ویلا دشت، ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

shamloo

2 روز پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

نعمت آباد، تهران، استان تهران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

Mobina

2 هفته پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش