مقایسه املاک

400,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2019 06 20 20 04 57 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 420

Townhouse

گلزاده

1 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 420

Townhouse

1 ماه پیش

2,700,000,000تومان
photo 2019 07 10 17 25 14 385x258 - خرید ویلا ساحلی در سیسنگان

خرید ویلا ساحلی در سیسنگان

سیسنگان, بند پی, Kheyrood kenar, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 650

Townhouse

گلزاده

1 ماه پیش

2,700,000,000تومان

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 650

Townhouse

1 ماه پیش

500,000,000تومان
photo 2019 06 28 13 14 03 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 280

Townhouse

گلزاده

1 ماه پیش

500,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 280

Townhouse

1 ماه پیش

450,000,000تومان
photo 2019 07 04 15 47 28 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

Townhouse

گلزاده

1 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

Townhouse

1 ماه پیش

250,000,000تومان
photo 2019 06 28 13 25 35 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 350

Townhouse

گلزاده

1 ماه پیش

250,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 350

Townhouse

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان
photo 2019 07 08 17 00 28 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 750

Townhouse

گلزاده

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 750

Townhouse

1 ماه پیش

850,000,000تومان
photo 2019 06 28 13 10 38 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 290

Townhouse

گلزاده

1 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 290

Townhouse

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2019 06 28 13 04 46 385x258 - خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 220

Townhouse

گلزاده

2 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 220

Townhouse

2 ماه پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2019 07 17 06 02 35 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 600

Townhouse

گلزاده

2 ماه پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 600

Townhouse

2 ماه پیش