حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

4 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور اقساطی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلاباغ جنگلی چمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

درسا

4 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
83,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

alavi

4 ماه پیش

83,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

alavi

4 ماه پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,100,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان دوبلکس

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

خانم نیازی

4 ماه پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

خانم نیازی

4 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

خانم نیازی

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

جوربند

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,100,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا سیسنگان اوکازیون

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

خانم نیازی

4 ماه پیش

2,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
360,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم نیازی

4 ماه پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

alavi

4 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

alavi

4 ماه پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

alavi

4 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

alavi

4 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

alavi

4 ماه پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

alavi

4 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

alavi

4 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش