حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروشفروش فوری
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شهرکی نور

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

همتا توسلی

3 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در رویان سنددار شهرکی

رویان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
230,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

شریعتی

3 ماه پیش

230,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا جنگلی فروش فوری

متر مربع: 140

ویلا

جواهری

3 ماه پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا رویان 250 متری

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

جواهری

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

3 ماه پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

3 ماه پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

قاضی

3 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا جنگلی با قیمت عالی

متر مربع: 160

ویلا

جواهری

3 ماه پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

جواهری

3 ماه پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
680,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

مهندس پرنیان

3 ماه پیش

680,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

شریعتی

3 ماه پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان سنددار

متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

3 ماه پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا جنگلی 600 متری

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

جواهری

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش