حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا چمستان کوهستانی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
210,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا همکف چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش از پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان نعمت آباد

نور

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش از پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
365,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

365,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

مهندس پرنیان

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
315,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

315,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر استخردار

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

مهندس پرنیان

4 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

مهندس پرنیان

4 ماه پیش

570,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
520,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

مهندس پرنیان

4 ماه پیش

520,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر مدرن شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

4 ماه پیش

900,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
950,000,000تومان/کلا
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

950,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلا نیم‌پلوت چمستان

چمستان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش