حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

380,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
195,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

195,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
195,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نمارومی سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

195,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی فلت شیک

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس چلندر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شیک

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی دوبلکس ونوش

ونوش, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان جنگلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

190,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

80,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

140,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
285,000,000تومان
خرید و فروش

ویلاجنگلی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

285,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نمارومی جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

ویژه
خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
375,000,000تومان
خرید و فروش

ویلاجنگلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

375,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
430,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ونو ش

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

430,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
225,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

225,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 سال پیش