حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا در چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

kosar

6 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

Mina

6 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
680,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

6 ماه پیش

680,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
180,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

kosar

6 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 400

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلارویان ساحلی

تخت: 5متر مربع: 230

ویلا

yarajalili

6 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 230

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع470: 1000

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع470: 1000

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران نور

تخت: 3متر مرب205ع: 250

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مرب205ع: 250

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران رویان

تخت: 4متر مربع230: 700

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع230: 700

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
680,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3230: 330

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

680,000,000تومان

تخت: 3230: 330

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران رویان

تخت: 4متر مربع230: 700

ویلا

کوزه گر

6 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع230: 700

ویلا

6 ماه پیش

رهن و اجارهفروش فوری
500,000,000تومان
رهن و اجارهفروش فوری

ویلا چمستان نیم پیلوت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

6 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

Mina

6 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال رویان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

6 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
195,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا همکف چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

195,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا درچمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 170

ویلا

sany69

6 ماه پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 170

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

kosar

6 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال نور اقساطی

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

parnian

6 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

درسا

6 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش