حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 88

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

125,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 88

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان پارک جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

170,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
210,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

210,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
122,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

122,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نور جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

170,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
175,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان لوکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

175,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

190,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

160,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا پشت پارک جنگلی نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

150,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نیم پیلوت شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

140,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
145,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان کلوده

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

145,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

125,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا فلت چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 260

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 260

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس استخردار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

180,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

Mazandaran Province, 22, 4651937596، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 سال پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا مدرن در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

ویژه
خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش