حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

721 نتایج - ذخیره این جستجو؟

ترتیب بر اساس:

1,500,000,000تومان/یکسوم قیمت
Cod 18884 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 1200

ویلا

حسین منصوری

22 ساعت پیش

1,500,000,000تومان/یکسوم قیمت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 1200

ویلا

22 ساعت پیش

2,500,000,000تومان/نصف قیمت کل کلید تحویل
cod 260 84 530z 380b 5m شهرک سیاهرود 1 1 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 530

ویلا

حسین منصوری

22 ساعت پیش

2,500,000,000تومان/نصف قیمت کل کلید تحویل

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 530

ویلا

22 ساعت پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191115 133930 970 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 650

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 650

ویلا

3 روز پیش

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191114 102234 613 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 400

ویلا

خانم راد

4 روز پیش

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 400

ویلا

4 روز پیش

2,500,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191113 152750 358 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 650

ویلا

خانم راد

5 روز پیش

2,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 650

ویلا

5 روز پیش

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت درج
IMG 20191112 104514 688 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 570

ویلا

خانم راد

6 روز پیش

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت درج

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 570

ویلا

6 روز پیش

580,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191112 122631 442 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 380

ویلا

خانم راد

6 روز پیش

580,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 380

ویلا

6 روز پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191111 122600 051 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 250

ویلا

خانم راد

7 روز پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 250

ویلا

7 روز پیش

1,100,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191111 122243 088 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 340

ویلا

خانم راد

7 روز پیش

1,100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 340

ویلا

7 روز پیش