مقایسه املاک

40,000,000تومان/کلید تحویل
25454 385x258 - خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2متر مربع: 90

ویلا

2 سال پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل
54454 385x258 - ویلا جنگلی نوساز

ویلا جنگلی نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

2 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل
5454545 1 385x258 - خرید ویلا لوکس

خرید ویلا لوکس

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

2 سال پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل
2545 1 385x258 - خرید ویلا نمارومی

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

2 سال پیش

290,000,000تومان/کل

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

2 سال پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2017 10 27 23 47 14 min min 385x258 - ویلا چمستان شهرکی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

2 سال پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

2 سال پیش

30,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2017 10 27 23 47 10 min min 1 385x258 - ویلا چمستان نوساز ارزان

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

30,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

95,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2017 10 27 23 46 48 min min 1 385x258 - ویلاباغ چمستان نوساز

ویلاباغ چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

2 سال پیش

95,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

2 سال پیش