مقایسه املاک

200,000,000تومان/کلیدتحویل

خرید ویلا در نور

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 270

ویلا

گلزاده

9 ماه پیش

200,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 270

ویلا

9 ماه پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا نور

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

9 ماه پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا نور

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 500

ویلا

ارغوان

9 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 500

ویلا

9 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2متر مربع: 300

ویلا

جواهری

9 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 300

ویلا

9 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا نور

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 450

ویلا

ارغوان

9 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 450

ویلا

9 ماه پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا نور

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

ارغوان

9 ماه پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

9 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

جواهری

9 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

9 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در نور

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

ارغوان

9 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

9 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در نور

Noor, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

ارغوان

9 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

9 ماه پیش