حدود قیمت: از به

servati2018

مشاور ارشد ویلاهای شمال مازندران

مشاور در امر خرید و فروش انواع ویلا و زمین در منطقه نور و چمستان و نوشهر و محموداباد و ایزدشهر

خرید و فروش فروش فوری
825,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

825,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
285,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

285,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 130

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

320,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

280,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

متر مربع: 250

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید زمین در نور

متر مربع: 500

زمین

servati2018

4 هفته پیش

150,000,000تومان

متر مربع: 500

زمین

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلادرنوشهر

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلادر نور دوبلکس

نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان ساحلی

نور

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
950,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

950,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در نور فروش فوری

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور ویژه تعطیلات

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

450,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان استخردار

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

200,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ در نور ارزان

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان شرایطی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

230,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
185,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان زیر قیمت

چمستان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

185,000,000تومان/کلا

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

350,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
190,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان زیر قیمت

تخت: 3متر مربع: 90

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

190,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی در نور

نور

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

350,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
22,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ارزان در چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

22,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلای ارزان در چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در ایزدشهر نور

ایزدشهر

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
385,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

385,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
950,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان

متر مربع: 450

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

950,000,000تومان/توافقی

متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر ساحلی

نوشهر، نوشهر، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

متر مربع: 200

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور شرایطی

نور

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

450,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
185,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

185,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,800,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان/توافقی

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
550,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور شهرکی

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

550,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
485,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور سنددار

نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

485,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
295,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان شهرکی

جاده نور

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

295,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
285,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

285,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
225,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

225,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
55,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور استخردار

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

55,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
240,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

240,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

نور

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

650,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
180,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان جنگلی

جاده نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

180,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان باغی

جاده نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان ارزان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

250,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

750,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

نعمت اباد

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

350,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
285,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور باغی

جاده نور

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

285,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور ییلاقی

نور

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور جنگلی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

280,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور ییلاقی

نور

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
225,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

225,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر

متر مربع: 400

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

1,200,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

220,000,000تومان/کلا

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
390,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر استخردار

نور

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

390,000,000تومان/توافقی

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

650,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
295,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان مبله

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

295,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
330,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان زیر قیمت

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

330,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور شهرکی

نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

500,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان سنددار

چمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

320,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
385,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور زیر قیمت

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

385,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان اقساطی

جاده چمستان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

220,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر زیر قیمت

نرسیده به سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

850,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان شهرکی

سعادت اباد

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

320,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
385,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور دوبلکس

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

385,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان ییلاقی

استان مازندران، جاده چمستان, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

800,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

250,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

450,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
385,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور استخردار

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

385,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
550,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور شهرکی

چمستان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

550,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان خوش منظره

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

260,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
225,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان همکف

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

225,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
425,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان سنددار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

425,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

650,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
285,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

285,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان لوکس

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

750,000,000تومان/توافقی

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
495,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

جاده نور

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

495,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
520,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

کاخ ویلا سنددار در نور

استان فارس، قائمیه، جاده نورآباد ممسنی-قائمیه، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

520,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

250,000,000تومان/کلا

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
395,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور جنگلی

بهدشت چمستان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

395,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا لوکس در نور

سعادت اباد

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
425,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید کاخ ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

425,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
485,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا باغ در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

485,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا باغ در نوشهر جنگلی

نرسیده به نوشهر

متر مربع: 120

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

800,000,000تومان/کلا

متر مربع: 120

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
265,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در نور نیم پیلوت

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

265,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
385,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا استخردار در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

385,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,600,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

2,600,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
175,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور لوکس

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

175,000,000تومان/کلا

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
175,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور لوکس

نور به چمستان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

175,000,000تومان/کلا

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید اپارتمان ساحلی در نور

نور

تخت: 2متر مربع: 100

آپارتمان

servati2018

5 ماه پیش

280,000,000تومان/کلا

تخت: 2متر مربع: 100

آپارتمان

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
325,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان باغی

چمستان جاده دریا

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

325,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
285,000,000تومان/میلیون
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان باغی

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

285,000,000تومان/میلیون

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش