حدود قیمت: از به

samiei1

مهندسی امور ساخت و کارشناس در زمینه خرید و فروش ویلا و زمین در نور محموداباد چمستان رویان و نوشهر

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال پارک جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

samiei1

7 روز پیش

150,000,000تومان/پیش کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلاشمال نور فوری

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

samiei1

1 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور پارک جنگلی

پارک جنگل نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

samiei1

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/قیمت کل ویلا
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

samiei1

1 هفته پیش

300,000,000تومان/قیمت کل ویلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال رویان سنددار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

samiei1

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

samiei1

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

متر مربع: 150

ویلا

samiei1

2 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

ویلا

samiei1

2 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

2 هفته پیش